Odzież bhp brzesko

BHP zakładu pracy

W celu ochrony pracownika na stanowisku stworzono kodeks BHP (BHP – skrót od „Bezpieczeństwo i higiena pracy). Troska o to, ażeby zakład dopełniał kluczowe wymogi BHP leży w gestii pracodawcy. Powinien on zatroszczyć się o szkolenia swoich pracowników a także o to, żeby były one uzyskiwane terminowo (niedostatek szkolenia BHP uniemożliwia pracownikowi wykonywanie swoich obowiązków, a w razie inspekcji na szefa pozostałaby narzucona duża grzywna, dlatego, że nie ma on prawa przyjąć do pracy człowieka, który nie posiada bieżącego a także aktualnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). Większe firmy zazwyczaj posiadają swoich etatowych inspektorów BHP i to oni kontrolują, by wszyscy zaangażowani w firmie ludzie posiadali teraźniejsze a w dodatku znaczące szkolenia. Troszczą się dodatkowo o odzież BHP (na przykład uniformy, rękawice – jeśli temperament pracy takowych żąda, kaski, akcesoria chroniące głowę, obuwie robocze wzmocnione metalowymi noskami w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia stopy przez wózek widłowy albo paletę) oraz zabezpieczenia w postaci stoperów, nauszników a w dodatku wygłuszających słuchawek w miejscach o wzmożonym hałasie (przykładowo opodal niektórych maszyn produkcyjnych). W gestii inspektora BHP leży również troska o drogi ewakuacyjne (muszą być drożne, niczym niezastawione a w dodatku umożliwiające ewentualną skuteczną ewakuację w momencie zagrożenia, na przykład pożaru) a także o dobrą ilość gaśnic rozmieszczonych w przeróżnych punktach zakładu – zarówno sprawę ilości, jak i rozmieszczenia definiują odpowiednie rozkazy kodeksu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli niespodziewana zewnętrzna kontrola wykaże nieprawidłowości w działaniu zakładu pracy, do odpowiedzialności pociągnięty pozostanie jego właściciel, nie zaś zatrudniony przez niego inspektor. Może on tylko we własnym zakresie wysnuć konsekwencje służbowe względem osoby, która zaniedbała swoje obowiązki, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Inspekcja może wywołać krótkotrwałe zablokowanie pracy w firmie – z reguły do momentu dostosowania go do aktualnych przepisów. Inspektor prowadzi dodatkowo dokumentację odnośnie do wszystkich wypadków przy pracy, które zdarzyły się w danym zakładzie. Każdy wypadek wymaga powołania komisji powypadkowej, która sporządzi właściwy raport wzbogacony o zeznania świadków zdarzenia. Mniejsze zakłady z rzadka decydują się na zatrudnienie etatowego specjalisty, dlatego, że jest to dla nich nieopłacalne. Mogą oni z kolei skorzystać z usług zewnętrznej firmy, która da kompleksową obsługę firmy w zakresie bezpieczeństwa a przy tym higieny pracy. W skład ich usług wchodzą dodatkowo okresowe szkolenia dla pracowników.


Możliwość komentowania jest wyłączona.